×
Vlak icon
E-tovorni
promet

E-tovorni
promet

Vlak icon

VAGONI

V nadaljevanju so prikazani podatki o uporabnosti naših vagonov za prevoz posameznih vrst tovora ter natančnejši tehnični podatki o njih.

KONTAKTNE OSEBE

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana