Neregistrirani uporabniki portala e-Tovorni promet lahko pošljete vlogo za dodelitev gesla in uporabniškega imena, s katerim se prijavite v informacijski sistem.

Storitve elektronskega poslovanja:

 • e-naročanje vagonov,
 • podatki o statusu in lokaciji vagona ali pošiljke,
 • arhivski podatki o pošiljki,
 • papirna specifikacija (elektronska oblika),
 • e-specifikacija.

V vlogi prosimo navedite naslednje podatke:

 • ime podjetja,
 • šifra podjetja (pri SŽ),
 • naslov (ulica in številka),
 • pošta in poštna številka,
 • identifikacijska številka za DDV,
 • ime in priimek stične osebe,
 • elektronski naslov stične osebe,
 • telefonska številka stične osebe,
 • želene storitve elektronskega poslovanja.

Če želite uporabljati storitev E-specifikacija, prosimo pošljite tudi vaš javni ključ (PGP) po elektronski pošti.

Vlogo za dodelitev gesla in uporabniškega imena pošljete na spodaj navedeni elektronski naslov. Ob posredovanju vloge soglašate tudi s Splošnimi pogoji za dostop do podatkov.

Uporabniško ime in geslo za dostop do ISSŽP vam bomo poslali po pošti, javni ključ SŽ pa na elektronski naslov stične osebe.

KONTAKTNE OSEBE