E-povpraševanje

Storitev e-povpraševanje omogoča posredovanje povpraševanja o možnostih prevoza v elektronski obliki. Aplikacija omogoča nadzorovan zajem splošnih kontaktnih podatkov ter podrobnih podatkov o bodoči pošiljki.

Aplikacija je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu se v ustrezna polja vnesejo kontaktni podatki. Oznake pri poljih (*) pomenijo obveznost vnosa podatka oziroma opredelijo obveznost vnosa vsaj enega izmed označenih polj (**). V drugem delu se vnesejo podrobni podatki o bodoči pošiljki.

Ob napaki pri vnosu oziroma ob napačnih kombinacijah podatkov se na ekranu izpišejo ustrezni komentarji. Za pomoč pri vnosu se ob premiku s kazalcem preko polja prikaže pomoč.

Za gibanje po aplikaciji je treba uporabljati posebej pripravljene gumbe, saj navigacijski gumbi spletnih brskalnikov ne delujejo.

Ob zaključku vnosa lahko pripravite pdf dokument povpraševanje, in ga shranite lokalno na vašem računalniku. V pfd dokumentu so zbrani vnešeni podatki ter številka povpraševanja, ki bo identifikacijska številka ob naši korespondenci. Tako pripravljeno povpraševanje bo prispelo do naših sodelavcev, ki bodo v kar najkrajšem času odgovorili nanj.

Izpolnite E-povpraševanje in nam ga pošljite.

E-naročanje vagonov

Če želite naročiti vagone za nakladanje tovora na območju Slovenskih železnic, lahko to storite s storitvijo e-naročanje vagonov. Vagone lahko naročite kadar koli, preverite stanje naročila, prekličete naročilo in pregledate naročilo vagonov po postajah.

E-naročanje vagonov lahko uporabljajo registrirani uporabniki portala e-Tovorni promet, ki se geslom in uporabniškim imenom prijavijo v informacijski sistem.

Vrste vagonov in namen uporabe vagonov so prikazani v razdelku Naši vagoni.

Naročilo je treba oddati najpozneje do 11. ure tekočega delovnega dne za naslednji delovni dan. Če naročila ne bo mogoče opraviti, vas bomo obvestili najpozneje do 15. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom nakladanja.

Naročilo lahko tudi prekličete, delno ali v celoti, in sicer na enak način kot ste oddali naročilo (z e-naročanjem vagonov).

KONTAKTNE OSEBE