Pri izpolnjevanju zahtevanih pogojev o ravnanju z nevarnimi snovmi in vsemi vrstami goriva ter pri njihovem transportu vam lahko ponudimo naše izkušnje in posebno znanje o varnosti in ustrezni transportni tehnologiji.

Naša temeljna storitev vsebuje:

  • načrtovanje transporta (na vašo željo lahko oblikujemo posebne nacionalne in internacionalne transportne rešitve, ki ponujajo visoko varnost in zanesljivost, pa tudi učinkovito načrtovanje pretoka blaga),
  • prevoz pošiljk na zahtevani relaciji (posamezne pošiljke vključimo v prevoze z rednimi vlaki, za prevoze celotnih vlakov pa vozni red oblikujemo v skladu z vašimi potrebami in zahtevami),
  • svetovanje o varnosti in nakladanju (prevoz nevarnih snovi in goriva v notranjem prometu poteka po zakonih in predpisih, v mednarodnem prometu pa po sporazumu RID).

Nevarne snovi in gorivo se večinoma prevažajo v posebnih vagonih, ki morajo izpolnjevati zahteve o varnosti in načinu nakladanja glede na vrsto blaga. Za transport lahko uporabite lastne ali najete vagone, lahko pa vam ustrezne vagone priskrbimo mi, z mrežo zasebnih lastnikov.

Kemijski proizvodi

To je zahtevna vrsta transporta, saj mora izpolnjevati stroga določila o varnosti. Usposobljeno osebje in prilagojena tehnologija nam omogočata uspešno zadovoljevanje potreb naših uporabnikov.

Bencin in drugo gorivo

Prevoz po železnici je pomemben člen v logistični verigi oskrbe gospodarstva in gospodinjstev z gorivom ter pri obnavljanju državnih zalog. Možnost masovnih prevozov, zagotavljanje varnosti in do okolja prijazen transport so glavne prednosti prevoza po železnici.

Gradbeni material

Tehnološko-tehnična opremljenost in usposobljeno osebje nam omogočata, da vam lahko ponudimo različne transportne rešitve – od masovnih prevozov do prevoza paletiziranih pošiljk oziroma prevoza materiala v razsutem stanju.

Ponudba vagonov

Za prevoz teh vrst blaga so najprimernejši vagoni serij:

Z, E, F, H, K, R, T, U

KONTAKTNE OSEBE

Služba za prodajo, marketing in podporo prodaji

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Mojca Presl Kokalj
Marjan Breznikar

Koordinator – kopenski tranzit

+386 1 29 14 316
+386 41 308 981
[email protected]

Valerija Polh
Gregor Racman

Koordinator – uvoz, izvoz, notranji promet

+386 1 29 14 664
+386 41 309 008
[email protected]