Specifikacija k računu kot nepretrgan niz natisnjenih podatkov je velika ovira, če si želite pripraviti kakršno koli analizo naročenih in plačanih prevozov. Da bi vam olajšali delo, smo za vas pripravili posebno obliko e-specifikacije (besedilna datoteka), ki omogoča enostaven uvoz podatkov v vaša priljubljena orodja (Excel, Access …) ter tudi nadaljnjo obdelavo podatkov.

Za lažje razumevanje dostopa do podatkov in vsebine podatkov smo vam pripravili Priročnik za uporabo: Centralni obračun in fakturiranje vagonskih pošiljk.

Ker je nova e-specifikacija namenjena predvsem nadaljnji obdelavi in analizi podatkov, smo vam v elektronski obliki pripraviti tudi nekatere predpise (navodila, tarife), ki vam bodo v pomoč pri razumevanju podatkov (šifranti). Najdete jih v poglavju Prevozni pogoji in tarife.

Podrobnosti o kriterijih za dostop, vsebini dosegljivih podatkov, načinih dostopa in drugih lastnostih so razložene v Splošnih pogojih za dostop do podatkov.

KONTAKTNE OSEBE