Certifikat zlate bonitetne odličnosti

SŽ-Tovorni promet je konec avgusta 2023 prejel certifikat bonitetne odličnosti. Certifikat je tako na domačem kot na mednarodnem trgu jasen dokaz, da je SŽ-Tovorni promet tudi v trenutnem težkem gospodarskem položaju zaupanja vredno, stabilno podjetje, s katerim je varno poslovati.

S prejemom certifikata poslovne odličnosti SŽ-Tovorni promet stopa ob boku najboljšim podjetjem, ki jih odlikujejo izjemna plačilna disciplina in dobri poslovni odnosi, hkrati pa dosegajo odlične poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovne procese. Kot taki so zgled drugih podjetjem in uživajo visok ugled na trgu. Letos je med bonitetno odličnimi podjetji v Sloveniji le dobrih 14 odstotkov vseh podjetij.

Certifikat je našemu podjetju podelila družba Dun & Bradstreet, ki mednarodno certificira podjetja že od leta 1908, v Sloveniji pa od leta 2011. Gre za najbolj razširjeno in ugledno certificiranje podjetij v Evropi, na podlagi finančne stabilnosti, nadpovprečne kakovosti poslovanja in dobičkonosnosti ter trajnosti poslovanja.

Certifikat poslovne odličnosti je za našo podjetje potrditev dobrega dela in našega poštenega odnosa do kupcev in dobaviteljev. Obenem pa nam pomeni zavezo, da bomo tudi v prihodnje vsak dan stremeli k doseganju poslovne odličnosti.

ECM certifikat

SŽ-Tovorni promet je kot prevoznik v tovornem prometu in imetnik tovornih vagonov in lokomotiv pridobila spričevalo subjekta, zadolženega za vzdrževanje vozil (ECM), v skladu z zadevnimi uredbami Evropske unije.

Družba je certificirana za izvajanje treh funkcij od štirih, ki jih predvidevata uredba EU in njena sprememba:

  • Funkcija upravljanja zajema nadzorovanje in usklajevanje vseh funkcij vzdrževanja, zagotavlja varno stanje in obratovanje tovornih vagonov v vseevropskem železniškem sistemu.
  • Funkcija razvoja vzdrževanja zajema upravljanje dokumentacije o vzdrževanju, vključuje konfiguracijo na podlagi projektnih in operativnih podatkov, vključno s pridobljenimi izkušnjami in izmenjavo izkušenj.
  • Funkcija upravljanja vzdrževanja, osnovna naloga je upravljanje celotnega voznega parka v smislu izločitev tovornega vagona zaradi postopkov vzdrževanja in njegovo ponovno vključitev v obratovanje.

Za 4. Funkcijo ECM: funkcija izvajanja vzdrževanja imamo certificiranega pogodbenega partnerja.

Vzdrževanje spremljajmo z informacijskim sistemom, kjer so zabeleženi vsi vzdrževalni posegi na vagonih in podatki o vgrajenih vitalnih sestavnih delih.

AEO – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta

SŽ-Tovorni promet je edini železniški prevoznik v Sloveniji, ki ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO. To pomeni, da lahko opravljamo poenostavljene carinske postopke. Tako lahko še hitreje prepeljemo pošiljke v mednarodnem prometu, ponujamo še boljše prevozne storitve, več logističnih storitev, skrajšane prevozne čase in stroške prevozov prek zunanjih meja EU.

Imetniki potrdil AEO imajo naslednje ugodnosti:

  • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini;
  • prejeli bodo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
  • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
  • če bo določen fizični pregled, imajo prednost pred ostalimi; podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
  • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost;
  • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

Licenca

SŽ-Tovorni promet je leta 2013 pridobil licenco za opravljanje železniških tovornih storitev. Gre za dovoljenje, ki ga licenčni organ izda prevozniku in s katerim se prizna njegova sposobnost, da kot prevoznik v železniškem prometu opravlja storitve železniškega prevoza.

Enotno varnostno spričevalo

SŽ-Tovorni promet je 29. aprila 2022 pridobil Enotno varnostno spričevalo, ki potrjuje odobritev sistema upravljanja varnosti prevoznika v železniškem prometu, vključno z določbami, ki jih sprejme prevoznik v železniškem prometu zaradi izpolnjevanja posebnih zahtev, potrebnih za varno obratovanje v zadevnih omrežjih, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 in nacionalno zakonodajo, ki se uporablja.

S pridobljenim Enotnim varnostnim spričevalom družba SŽ-Tovorni promet, d. o. o., lahko obratuje v in Sloveniji, v Avstriji in na Hrvaškem ter dostopa do mejnih postaj izmenjave prometa Passau, Gyekenyes, Murakeresztur in Villa Opicina. Pridobljeno Enotno varnostno spričevalo valja 5 let in je brez omejitev.