Certifikat zlate bonitetne odličnosti

SŽ-Tovorni promet je aprila 2020 prejel certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje uveljavljeno mednarodno podjetje Bisnode, ki deluje v 17 evropskih državah.

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Zlata boniteta odličnosti dokazuje, da je SŽ-Tovorni promet najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih.

ECM certifikat

SŽ-Tovorni promet je kot prevoznik v tovornem prometu in imetnik tovornih vagonov in lokomotiv pridobila spričevalo subjekta, zadolženega za vzdrževanje vozil (ECM), v skladu z zadevnimi uredbami Evropske unije.

Družba je certificirana za izvajanje treh funkcij od štirih, ki jih predvidevata uredba EU in njena sprememba:

  • Funkcija upravljanja zajema nadzorovanje in usklajevanje vseh funkcij vzdrževanja, zagotavlja varno stanje in obratovanje tovornih vagonov v vseevropskem železniškem sistemu.
  • Funkcija razvoja vzdrževanja zajema upravljanje dokumentacije o vzdrževanju, vključuje konfiguracijo na podlagi projektnih in operativnih podatkov, vključno s pridobljenimi izkušnjami in izmenjavo izkušenj.
  • Funkcija upravljanja vzdrževanja, osnovna naloga je upravljanje celotnega voznega parka v smislu izločitev tovornega vagona zaradi postopkov vzdrževanja in njegovo ponovno vključitev v obratovanje.

Za 4. Funkcijo ECM: funkcija izvajanja vzdrževanja imamo certificiranega pogodbenega partnerja.

Vzdrževanje spremljajmo z informacijskim sistemom, kjer so zabeleženi vsi vzdrževalni posegi na vagonih in podatki o vgrajenih vitalnih sestavnih delih.

AEO – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta

SŽ-Tovorni promet je edini železniški prevoznik v Sloveniji, ki ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO. To pomeni, da lahko opravljamo poenostavljene carinske postopke. Tako lahko še hitreje prepeljemo pošiljke v mednarodnem prometu, ponujamo še boljše prevozne storitve, več logističnih storitev, skrajšane prevozne čase in stroške prevozov prek zunanjih meja EU.

Imetniki potrdil AEO imajo naslednje ugodnosti:

  • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini;
  • prejeli bodo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
  • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
  • če bo določen fizični pregled, imajo prednost pred ostalimi; podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
  • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost;
  • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

Licenca

SŽ-Tovorni promet je leta 2013 pridobil licenco za opravljanje železniških tovornih storitev. Gre za dovoljenje, ki ga licenčni organ izda prevozniku in s katerim se prizna njegova sposobnost, da kot prevoznik v železniškem prometu opravlja storitve železniškega prevoza.

Enotno varnostno spričevalo

SŽ-Tovorni promet je 29. aprila 2022 pridobil Enotno varnostno spričevalo, ki potrjuje odobritev sistema upravljanja varnosti prevoznika v železniškem prometu, vključno z določbami, ki jih sprejme prevoznik v železniškem prometu zaradi izpolnjevanja posebnih zahtev, potrebnih za varno obratovanje v zadevnih omrežjih, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 in nacionalno zakonodajo, ki se uporablja.

S pridobljenim Enotnim varnostnim spričevalom družba SŽ-Tovorni promet, d. o. o., lahko obratuje v in Sloveniji, v Avstriji in na Hrvaškem ter dostopa do mejnih postaj izmenjave prometa Passau, Gyekenyes, Murakeresztur in Villa Opicina. Pridobljeno Enotno varnostno spričevalo valja 5 let in je brez omejitev.