Za nenehen nadzor nad nahajanjem vaše pošiljke ali vagona (ne le ob predaji v prevoz in prevzemu), lahko uporabite storitev sledenja pošiljkam.

Če ste pošiljatelj, prejemnik ali pogodbeni partner pri prevozu posamezne pošiljke, lahko v vsakem trenutku preverit, kje je vaša pošiljka in kaj se z njo dogaja – ali je pošiljka na mejni postaji, medpotni postaji, na carinjenju, ali je uvrščena v vlak …

Sledite lahko tudi praznim vagonom, seveda če imate svoje lastne vagone ali najete vagone, ki so uvrščeni v vozni park SŽ-Tovornega prometa. Prav tako pa lahko svoje vagone spremljajo tisti lastniki vagonov, ki imajo vagone uvrščene v vagonski park katere druge države. V tem primeru morajo uporabniki upoštevati določila Priročnika o zagotavljanju podatkov o vagonih.

Sledenje pošiljkam v tujini

Ko imate svoj vagon uvrščen v naš vagonski park, lahko sledite vagonom, ko se nahajajo tudi na območju drugih držav. Če poznate podatek o številki vagona in o številki prevoznega dokumenta, pa ste upravičeni tudi do dostopa do podatkov o pošiljki (lokacija, status in podatki o gibanju pošiljke). Podatki so informativnega značaja.

Podrobnosti o kriterijih za dostop, vsebini dosegljivih podatkov, načinih dostopa in drugih lastnostih so razložene v Splošnih pogojih za dostop do podatkov o vagonu in pošiljki.

KONTAKTNE OSEBE