SŽ-Tovorni promet na področju kombiniranih transportov skupaj s svojimi partnerji  ponuja celovite logistične storitve. Zagotavljamo hiter in zanesljiv transport vaših pošiljk – intermodalnih transportnih enot (ladijskih ISO kontejnerjev, zamenljivih tovorišč ter polprikolic) po železnici z vašimi ali našimi vagoni. Ponujamo konkurenčne cene na celotni prevozni poti, načrtovanje transporta, svetovanje o varnosti in nakladanju ter prevoz pošiljk na želeni  relaciji in vse to na okolju prijazen način. Prevladujejo prevozi ladijskih kontejnerjev med Luko Koper ter Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško, Nemčijo in kontejnerskimi terminali v Sloveniji kot tudi severno Evropo.

Spremljani kombinirani transport -promet poteka med posameznimi specializiranimi terminali in po progah, z ustreznim svetlim profilom in tehnično opremo. Informacije o vožnjah oprtnih vlakov vam lahko posredujejo v nacionalnem operaterju v kombiniranem transportu Adria Kombi (tel. 01 2345 282). Oprtni vlaki trenutno vozijo na relaciji Maribor Tezno-Wels CCT.

Nespremljani kombinirani transport – transportna enota (polprikolica, zamenljivo tovorišče ali kontejner) se prevaža po železnici, notranji vodni poti ali morju od terminala za kombinirani transport (luka) do terminala kombiniranega transporta. Odvoz/dovoz na terminal za kombinirani transport poteka s cestnim tovornim vozilom. S kontejnerjem se prevaža različno blago. Pri zamenjavi različnih transportnih sredstev blaga ni treba prekladati, saj se preloži skupaj s kontejnerjem. Prevoz kontejnerjev po železnici poteka v režimu različnih operaterjev  kombiniranega transporta na podlagi posebnega komercialnega dogovora, katera se prilagaja glede na tržne razmere vsako leto posebej. Transporti se opravlja s takoimenovani »shutlle vlaki«  tako v notranjem kot mednarodnem prometu.

V notranjem prometu smo skupaj z nacionalnim operaterjem Adria Kombi d.o.o razvili produkt »Komar«, ki dnevno povezuje Kontejnerski terminal Luke Koper z železniški terminali v Ljubljani, Celju ter Mariboru, ki jih upravlja SŽ-TP. Poleg samega prevoza po železnici je na željo stranke zagotovljena tudi dostava do končnega kupca, kot tudi ostale potrebne storitve (pregledi kontejnerjev, frigo priključki, ..)

V mednarodnem prometu so skupaj z operaterji kombiniranega transporta zagotovljene dnevne povezave iz Kontejnerskega terminala Luke Koper za kontejnerske terminale na Madžarsko, Avstrijo, Slovaško, Češko, Nemčijo, Poljsko, Hrvaško, Srbijo,. Prav tako je Kontejnerski terminal Ljubljana dnevno povezan s kontejnerskimi terminali v Nemčiji ( Munchen, Duisburg), ter tedensko s terminalom Beograd ŽIT.

Kontejnerski terminali v upravljanju SŽ – TOVORNI PROMET:

Kontejnerski terminal Ljubljana:

 • opravljanje prevozov ITE z železniškimi in s cestnimi vozili,
 • prekladanje in skladiščenje polnih in praznih ITE,
 • pregledi ITE,
 • konsolidacija blaga v ITE (zbiranje, polnjenje, praznjenje in prekladanje),
 • skladiščenje Frigo kontejnerjev,
 • opravljanje carinskih formalnosti za uporabnike,
 • izdelava tranzitnih deklaracij,
 • organiziranje carinjenja ITE,
 • agencijske storitve (pisanje tovornih in predajnih listov, posredovanje informacij …).

Kontejnerska terminala – prekladalni postaji Celje in Maribor:

 • prevozi ITE z železniškimi in s cestnimi vozili,
 • prekladanje in skladiščenje polnih in praznih ITE,
 • agencijske storitve (pisanje tovornih listov, posredovanje informacij …).

KONTAKTNE OSEBE

Služba za prodajo, marketing in podporo prodaji

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana