Pri prevozih LPKO ponujamo prevozne storitve, ki so prilagojene individualnim potrebam posameznega uporabnika. Uspešno izrabljamo geografsko lego Slovenije in z racionalno izdelanim voznim redom zagotavljamo hiter in varen prevoz blaga.

Pomemben delež naših prevozov je prevoz lesa tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. V notranjem prometu prevažamo hlodovino do domačih strank, kjer se naša uspešnost železnic kaže tudi v tem, da ima večina naših strank do železniških prog speljane svoje industrijske tire. V mednarodnem prometu vozimo hlodovino iz Jugovzhodne in Vzhodne Evrope za lesno predelovalno industrijo v Sloveniji in Italiji. Uspešno se vključujemo tudi v verigo direktnih mednarodnih vlakov za prevoz rezanega lesa in ivernih plošč, ki vozijo iz Zahodne Evrope in so namenjeni v gospodarska središča Južne Evrope (Grčija, Turčija, Hrvaška …) in v čezmorske države preko Luke Koper.

Naše storitve so konkurenčne tudi pri prevozih papirja in celuloze v tranzitu, v uvozu in izvozu.

Smo pomemben člen v masovnem prevozu kmetijskih proizvodov na petem koridorju, zlasti pšenice iz vzhodnoevropskih in balkanskih držav.

Ponudba vagonov

Za prevoz teh vrst blaga so najprimernejši vagoni serij:

R, K, E, H, T

KONTAKTNE OSEBE

Služba za prodajo, marketing in podporo prodaji

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Mojca Presl Kokalj
Marjan Breznikar

Koordinator – kopenski tranzit

+386 1 29 14 316
+386 41 308 981
[email protected]

Valerija Polh
Marjan Breznikar

Koordinator – uvoz, izvoz, notranji promet

+386 1 29 14 316
+386 41 308 981
[email protected]