Na enem mestu lahko dostopate do temeljnih dokumentov, s katerimi se urejajo pogoji poslovanja med SŽ-Tovornim prometom in uporabniki storitev v tovornem prometu v notranjem prometu – pogoji, cenik, imenik postaj, vse za prevoze v notranjem prometu – ter v mednarodnem prometu – enotna pravila CIM.

Objavljeni so tudi pogoji poslovanja in ceniki za prevoze v mednarodnem prometu z nekaterimi drugimi državami. Dodatno k cenikom so objavljene tudi razdalje med postajami in mejnimi prehodi za uporabo pri izračunavanju cen prevoza.

V posebni preglednici so prikazani predpisi, ki se bodo spremenili. Če ni predvidenih sprememb pri nobenem predpisu, je prikazan seznam predpisov (sedmih), ki so se spremenili.

Tarifno transportna obvestila so uradno glasilo Slovenskih železnic, v katerem se objavljajo uveljavitve, spremembe in preklici splošnih pogojev in tarif. Praviloma se Tarifno transportna obvestila objavljajo enkrat na mesec.

KONTAKTNE OSEBE

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana