Z našimi prilagodljivimi in zanesljivimi logističnimi rešitvami oskrbujemo številna velika proizvodna podjetja v Sloveniji in v tujini. Gre za masovne transporte, ki pa jih nenehno usklajujemo s potrebami naših strank, z njimi usklajujemo termine prevozov in za vsakega uporabnika poiščemo optimalno individualno logistično rešitev.

Prednosti naše storitve:

  • »Just in time« dostava rud in premoga v kompletnih vlakih in posameznih vagonih,
  • transport raznovrstnih izdelkov iz železa in jekla ter barvnih kovin,
  • prevoz odpadnega železa iz zbirnih centrov do predelovalcev,
  • razvoj novih logističnih rešitev v skladu z željami naših strank.

Premog in rude

Ker železarska industrija in termoelektrarne potrebujejo veliko obeh surovin ob natančno določenih časih, je za nemoten potek proizvodnje pomembna predvsem časovna usklajenost transportov. Večino premoga in rude prepeljemo s kompletnimi vlaki. Velike količine tovora zahtevajo natančno načrtovanje dobave surovin in sodelovanje z uporabniki. Pravočasna in zanesljiva oskrba s surovinami je ključen dejavnik pri zmanjševanju potrebnih zalog in s tem stroškov proizvodnje. Tako kot natančnost transportov je pomembna tudi njihova prilagodljivost in reagiranje na spremembe na trgu.

Železo in jeklo

Staro železo je iskana odpadna surovina, ki jo iz odpadov, na katerih se organizirano zbira, po železnici dostavimo predelovalcu naravnost na industrijski tir. Za prevoz izdelkov iz železa in jekla zaradi raznovrstnosti in zahtevnosti transportov potrebujemo veliko pripomočkov in posebno opremo. Proizvodi so lahko zelo težki (»coilsi«), dolgi (cevi, palice), obsežni (cisterne in podobno). Zato prevoz tovora poteka z različnimi posebej prilagojenimi vagoni in z individualno prilagojenimi logističnimi rešitvami. Trg barvnih kovin je sicer majhen, a posebej zahteven in močno razvijajoč se trg, zato mu namenjamo posebno in skrbno obravnavo.

Ponudba vagonov

Za prevoz teh vrst blaga so najprimernejši vagoni serij:

F, T, E, K, R, U

KONTAKTNE OSEBE

Služba za prodajo, marketing in podporo prodaji

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Mojca Presl Kokalj
Marjan Breznikar

Koordinator – kopenski tranzit

+386 1 29 14 316
+386 41 308 981
[email protected]

Valerija Polh
Marjan Breznikar

Koordinator – uvoz, izvoz, notranji promet

+386 1 29 14 316
+386 41 308 981
[email protected]