Pri izpolnjevanju zahtevanih pogojev o ravnanju z nevarnimi snovmi in vsemi vrstami goriva ter pri njihovem transportu vam lahko ponudimo naše izkušnje in posebno znanje o varnosti in ustrezni transportni tehnologiji.

Naša storitev vsebuje:

  • načrtovanje transporta (na vašo željo lahko oblikujemo posebne nacionalne in internacionalne transportne rešitve, ki ponujajo visoko varnost in zanesljivost, pa tudi učinkovito načrtovanje pretoka blaga),
  • prevoz pošiljk na zahtevani relaciji (posamezne pošiljke vključimo v prevoze z rednimi vlaki, za prevoze celotnih vlakov pa vozni red oblikujemo v skladu z vašimi potrebami in zahtevami),
  • svetovanje o varnosti in nakladanju (prevoz nevarnih snovi in goriva v notranjem prometu poteka po zakonih in predpisih, v mednarodnem prometu pa po sporazumu RID).

Nevarne snovi in gorivo se večinoma prevažajo v posebnih vagonih, ki morajo izpolnjevati zahteve o varnosti in načinu nakladanja glede na vrsto blaga. Za transport lahko uporabite lastne ali najete vagone, lahko pa vam ustrezne vagone priskrbimo mi, z mrežo zasebnih lastnikov.

KONTAKTNE OSEBE

Helena Jus
Varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga po železnici +386 2 29 22 397 [email protected]