Poslanstvo

SŽ – Tovorni promet opravlja prevozne in druge logistične storitve pri prevozu blaga po tržnih pogojih in s tem skrbi za učinkovito oskrbo gospodarstva in kupcev na varen, zanesljiv, konkurenčen in ekološko sprejemljiv način.

Vizija

SŽ – Tovorni promet želi postati vodilni regionalni prevoznik in ponudnik celovitih logističnih storitev v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi.

Naše ključne vrednote:

  • spoštovanje in sodelovanje;
  • skrb za kupce in zaposlene;
  • strokovnost;
  • odgovornost in gospodarnost;
  • učinkovito komuniciranje;
  • iskrenost;
  • pripadnost;
  • pozitivna naravnanost.

Strateški izzivi in cilji

Ključni cilj SŽ – Tovornega prometa je doseganje v poslovnem načrtu zastavljenih finančnih in fizičnih ciljev na podlagi ponujanja celovitih prevoznih in logističnih storitev na ključnih trgih v regiji z oblikovanjem produktov v skladu s pričakovanji kupcev.

Za doseganje tega cilja vlagamo v svoja vozna sredstva in drugo opremo ter širimo svoje proizvodne in prodajne dejavnosti v Sloveniji in v tujini.

Posebno pozornost dajemo izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in zagotavljanju ustreznih pogojev za njihovo delo, saj so zaposleni ključni gradnik konkurenčnosti podjetja.

Pri delu si prizadevamo za upoštevanje načela trajnostnega razvoja in za zmanjševanje negativnih vplivov dejavnosti na naravno okolje.