Služba za prodajo, marketing in podporo prodaji

Mojca Presl Kokalj

Vodja službe

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Marjan Breznikar

Koordinator – kopenski tranzit

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Valerija Polh

Koordinatorka – luški tranzit

Sermin 8
6000 Koper

Almir Šišić

Koordinator - uvoz, izvoz, notranji promet

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Magdalena Pavšek

Prodajni okoliš Ljubljana

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Ana Novak

Prodajni okoliš Maribor, Celje

Partizanska ulica 50
2000 Maribor

Branko Bjelovuk

Prodajni okoliš Primorska

Kolodvorska pot 8
5000 Nova Gorica

Robert Gaber

Prodaja kombiniranih prevozov

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Predstavništva v tujini

Avstrija

Generalrepräsentanz der Slowenischen Bahnen für Österreich
Opernring 1/R/VI/Top 604-605
A –1010 Wien

Marino Fakin

Predstavnik za Avstrijo in Nemčijo

Češka, Slovaška in Poljska

Lucia Poláčková

Predstavnica za Češko, Slovaško in Poljsko

Bosna in Hercegovina

Slovenske železnice d.o.o.
Tovarni promet-Predstavništvo u BiH
Husrefa Redžića 1
BA-71000 Sarajevo

Hajrudin – Dino Selimović

Predstavnik

Italija

Ferrovieslovene s.r.l.
Rappresentanza in Italia
Via Marangoni 56
I-33100 Udine

Madžarska

Magyarországi Kereskedelmi Képviselete
Váci út 91
IV. 416
Northside Business Centres
H-1139 Budapest

Szabolcs Varga

Predstavnik

Srbija

SI Cargo Logistics, d. o. o.
Jurija Gagarina 32, blok “A", sprat I
11070 Novi Beograd

Služba za proizvodnjo

Lovro Hren

Vodja službe

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Služba za načrtovanje in upravljanje s sredstvi

Janez Damjan Pangerc

Vodja službe

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Služba za mednarodno logistiko

Aljoša Brečko

Vodja službe

Trg OF 6
1000 Ljubljana

Sekretariat

Anto Jović

Pomočnik direktorice

Trg OF 6
1000 Ljubljana

Peter Kodre

Pomočnik direktorice

Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Marjan Masič

Svetovalec direktorice

Skladiščna 1
6210 Sežana