Spoštovani,

Vremenske razmere na območju javne železniške infrastrukture ponovno povzročajo velike ovire pri izvajanju železniškega prometa. Na posameznih odsekih prog prihajaa do popolnih prekinitev prometa, nepričakovanih zapor posameznih tirov ter do vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu.

Trenutne ovire na območju JŽI:
– Prekinitev prometa na odseku Kranj–Jesenice. Pristojne službe opravljajo pregled proge.
– Prekinitev prometa na odseku Ruše–Pliberk. Zaradi obsežnosti škode na JŽI je predvidena dolgotrajnejša sanacija škode.
– Okvara signalnovarnostne naprave na postaji Kranj in na medpostajnem odseku Kranj–Podnart.
– Prekinitev prometa na odseku Most na Soči–Jesenice.
– Prekinitev prometa na odseku Šmartno ob Paki–Velenje.

Glede na vremensko napoved lahko tudi v nadaljevanju dneva in noči pričakujemo dodatne izrednosti pri izvajanju železniškega prometa.
Vse navedene izrednosti vplivajo na izvajanje operativnega voznega reda in zasedenost infrastrukturnih kapacitet javne železniške infrastrukture. Pristojne službe upravljavca se trudijo izrednosti odpraviti v čim krajšem času.