V petek, 8. septembra, se je končalo dvomesečno pripravništvo petih študentov dodiplomskih in podiplomskih programov Visoke železniške šole strokovnih študij iz Beograda. V sklopu programa Erasmus+ so srbski študentje v Sloveniji preživeli dva meseca. V tem času so se dodobra spoznali z delom v našem podjetju. Obiskali so vse naše ključne proizvodne lokacije po vsej Sloveniji in tudi Luko Koper.

Ob koncu pripravništva so študenti svojo izkušnjo predstavili direktorici družbe SŽ – Tovorni promet, Melita Rozman Dacar, in njenemu pomočniku, Peter Kodre. Direktorici in svojemu mentorju, Daniel Djuran, so se zahvalili za organizacijo pripravništva. Povedali so, da so v času pripravništva spoznali veliko novega, kar jim bo koristilo pri nadaljevanju izobraževanja in njihovi karierni poti.

Melita Rozman Dacar je poudarila, da si v SŽ – Tovorni promet prizadevamo za prenos znanja, saj si želimo biti učeča se organizacija. Po njenih besedah je izmenjava znanja in energije med bolj izkušenimi sodelavci in mladimi prava pot za nadaljnji razvoj. Zato se SŽ – Tovorni promet zavezuje, da bo tudi v prihodnje sodeloval z izobraževalnimi organizacijami pri podobnih projektih.