SŽ-Tovorni promet svojim kupcem ponuja široko paleto storitev, med njimi tudi storitve na kontejnerskih terminalih Ljubljana, Celje in Maribor Tezno. Storitve kontejnerskih terminalov vključujejo preklad kontejnerjev, skladiščenje in cestni dovoz do uporabnikov in druge storitve, povezane s kontejnerji (signiranje, pregledi kontejnerjev, hlajenje, …).

Po dogovoru lahko za vas opravimo tudi druge storitve, kot sta čiščenje in pometanje notranjosti kontejnerja.

Pošiljke pod carinskim nadzorom

Kontejnerski terminal Ljubljana ima tudi dovoljenje Carinske uprave Republike Slovenije za opravljanje carinske hrambe blaga.

Terminalska oprema

Na naših terminalih uporabljamo vso potrebno terminalsko opremo, ki zagotavlja nemoteno odvijanje logistične dejavnosti. Vsak od terminalov je opremljen s po dvema kontejnerskima prekladalcema z nosilnostjo 45 ton, v Ljubljani pa uporabljamo tudi portalno dvigalo vrste RGM.

Na terminalu je nameščenih 16 električnih priključkov za hlajenje vsebine frigo kontejnerjev.

KONTAKTNE OSEBE

Služba za proizvodnjo

Letališka 14
1000 Ljubljana

Matic Kastelec